Open hours:

Daily, from 09:00 AM till 10:00 PM

Contact information:

0909 373 345

Website:

Pastries Restaurant

Đang cập nhật

Liên hệ
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Hotline