SƠ ĐỒ TẦNG

Sơ đồ tầng Cantavil Premier gồm 1 tầng hầm (tầng B1) và 7 tầng thương mại được phân chia theo từng phân khu chức năng.
Để xem chi tiết sơ đồ tầng vui lòng chọn tầng tương ứng. Sau đó nhấn vào biểu tượng để xem chi tiết gian hàng.

Dark mode