Mom’s Touch

Home / Food and Beverage / Mom’s Touch

Mom’s Touch

” Điểm đặc biệt của Mom’s Touch chính là nguyên liệu.

Với bàn tay của mình chúng tôi tạo nên những chiếc bánh burger mang đậm hương vị. Điều này không tạo nên sự khác biệt quá lớn khi điều hành một số nhà hàng tuy nhiên hoạt động trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu thì chính điều này làm nên sự độc đáo cho Mom’s Touch”: Tổng Giám đốc điều hành

Dark mode