ReadingStar English School

Home / Services / ReadingStar English School

READING STAR  Được thành lập vào năm 2004 tại Hàn Quốc, Trung tâm Anh ngữ ReadingStar  là trung tâm tiếng Anh đầu tiên dẫn đầu làn sóng giảng dạy và học tiếng Anh với một chương trình giảng dạy dựa trên môn đọc.

Trong 13 năm qua, ReadingStar đã đào tạo hàng ngàn sinh viên với triết lý “Một năm – Một Lớp” của mình. Nhiều sinh viên đã đạt được cùng trình độ tiếng Anh như đối tác bản địa của họ, chỉ bằng một nửa thời gian so với một chương trình giảng dạy truyền thống hơn.

Trung tâm Anh ngữ ReadingStar cam kết mang đến môi trường học tiếng Anh tốt nhất cho sinh viên.

Chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy được áp dụng tại ReadingStar luôn được nghiên cứu và phát triển để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng học tiếng Anh và học các kỹ năng mềm cần thiết.

Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn